Private Residence

Herzliya Pituach

Date

2021

Location

Herzliya Pituach

Architect

Rivka Carmi

Photo

Shoham Efrati

Private Residence, Herzliya Pituach

צלם: שהם אפרתי
צלם: שהם אפרתי
צלם: שהם אפרתי
צלם: שהם אפרתי
צלם: שהם אפרתי
צלם: שהם אפרתי
צלם: שהם אפרתי
צלם: שהם אפרתי
צלם: שהם אפרתי
צלם: שהם אפרתי